Tilaisuudet
 

Tornio to 6.9.2018 klo 11–16 
ohjelma ja ilmoittautuminen
(ilmoittaudu viimeistään 30.8.)

Joensuu to 20.9.2018 klo 12–16 
ohjelma ja ilmoittautuminen 
(ilmoittaudu viimeistään 13.9.)

Vantaa ti 9.10.2018 klo 8.30–12
ohjelma ja ilmoittautuminen
(ilmoittaudu viimeistään 28.9.)

Pori to 11.10.2018 klo 11–16 
ohjelma ja ilmoittautuminen
(ilmoittaudu viimeistään 4.10.)

 

Ammatillinen koulutus kuntoon yhteistyöllä 
 

Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumi kokoaa työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset yhteisen pöydän ääreen 
 

Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumi järjestetään Torniossa, Joensuussa, Vantaalla ja Porissa syksyllä 2018. Foorumien tavoitteena on parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja löytää yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Tilaisuuksien taustalla on uudistunut ammatillinen koulutus, jonka lähtökohtia ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Opiskelijoiden oppimispolut ovat uudistuksen myötä entistä yksilöllisempiä ja työpaikalla järjestettävä koulutus lisääntyy. Uudistus on tuonut mukanaan myös ristiriitaisia näkemyksiä ja virheellistä tietoa koulutuksen tilasta. Yhteisen foorumin tarkoituksena on oikaista virheellisiä tietoja ja hälventää epätietoisuutta.   

Tilaisuudet on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, työnantajien edustajille, oppilaitosten henkilöstölle sekä kaikille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille. Uutta on se, että foorumeihin tavoitellaan mukaan myös työpaikan edunvalvontaosastoa. Vaikka opiskelijan ohjaaminen onkin pääosin työpaikkaohjaajan vastuulla, koko työyhteisöllä on merkittävä rooli opiskelijan ohjaamisessa ja tukemisessa. Erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen on tiedostettava opiskelijan oikeusturvaan ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset, ja heillä on oltava valmiudet opiskelijan ja työyhteisön tukemiseen myös ristiriitatilanteissa.

Työelämäfoorumeissa käsitellään oppilaitosten ja opettajien tarjoamaa tukea työpaikoille, yhteisiä toimintamalleja työpaikalla järjestettävän koulutuksen sujuvoittamiseksi, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamista sekä työlainsäädännön määrittämiä vastuita ja velvoitteita. Ohjelma koostuu puheenvuoroista, keskusteluista ja työpajoista. Foorumien puhujat ja sisällöt vaihtelevat paikkakunnittain, mutta teemat ovat kaikissa tilaisuuksissa samat. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Joihinkin foorumien ohjelmaosioihin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelma ja muut yksityiskohdat tarkentuvat syksyn aikana. Ilmoittautuminen foorumeihin on nyt käynnissä.

Työelämäfoorumien järjestelyistä vastaavat Työväen Sivistysliitto TSL:n koordinoima Ammattitaitoa yhdessä -hanke sekä Parasta osaamista -verkostohanke ja Parasta palvelua -kehittämisohjelma yhteistyössä paikallisten oppilaitosten Lappian, Riverian, Omnian, Spesian, Keudan, Haaga-Helian ja WinNovan kanssa.