Menneet tilaisuudet

Tornio to 6.9.2018 klo 11–16 
ohjelma

Joensuu to 20.9.2018 klo 12–16 
ohjelma

Vantaa ti 9.10.2018 klo 8.30–12
ohjelma

Pori to 11.10.2018 klo 11–16 
ohjelma

Ammatillinen koulutus kuntoon yhteistyöllä 
 

Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumi kokosi työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset yhteisen pöydän ääreen. Vuonna 2019 jatketaan uusilla tilaisuuksilla ja teemoilla! Lämmin kiitos kaikille järjestäjille ja osallistujille! Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia kannattaa seurata Facebookissa.

Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumi järjestettiin Torniossa, Joensuussa, Vantaalla ja Porissa syksyllä 2018. Foorumien tavoitteena oli parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja löytää yhteinen näkemys työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Tilaisuuksien taustalla oli uudistunut ammatillinen koulutus, jonka lähtökohtia ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Opiskelijoiden oppimispolut ovat uudistuksen myötä entistä yksilöllisempiä ja työpaikalla järjestettävä koulutus lisääntyy. Uudistus on tuonut mukanaan myös ristiriitaisia näkemyksiä ja virheellistä tietoa koulutuksen tilasta. Yhteisen foorumin tarkoituksena oli oikaista virheellisiä tietoja ja hälventää epätietoisuutta.   

Tilaisuudet suunnattiin luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, työnantajien edustajille, oppilaitosten henkilöstölle sekä kaikille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille. Uutta on se, että foorumeihin ja ohjaustyöhön tavoitellaan mukaan myös työpaikan edunvalvontaosastoa. Vaikka opiskelijan ohjaaminen onkin pääosin työpaikkaohjaajan vastuulla, koko työyhteisöllä on merkittävä rooli opiskelijan ohjaamisessa ja tukemisessa. Erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen on tiedostettava opiskelijan oikeusturvaan ja työturvallisuuteen liittyvät kysymykset, ja heillä on oltava valmiudet opiskelijan ja työyhteisön tukemiseen myös ristiriitatilanteissa.

Työelämäfoorumeissa käsiteltiin oppilaitosten ja opettajien tarjoamaa tukea työpaikoille, yhteisiä toimintamalleja työpaikalla järjestettävän koulutuksen sujuvoittamiseksi, erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamista sekä työlainsäädännön määrittämiä vastuita ja velvoitteita. Ohjelma koostui puheenvuoroista, keskusteluista ja työpajoista. Foorumien puhujat ja sisällöt vaihtelivat paikkakunnittain, mutta teemat olivat kaikissa tilaisuuksissa samat. Tilaisuudet olivat osallistujille maksuttomia. 

Työelämäfoorumien järjestelyistä vastasivat Työväen Sivistysliitto TSL:n koordinoima Ammattitaitoa yhdessä -hanke sekä Parasta osaamista -verkostohanke ja Parasta palvelua -kehittämisohjelma yhteistyössä paikallisten oppilaitosten Lappian, Riverian, Omnian, Spesian, Keudan, Haaga-Helian ja WinNovan kanssa.