Kysely työpaikoille

Miten opiskelijoiden ohjaaminen työpaikoilla sujuu uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa? Millaista on työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö? Näetkö joitakin kehittämistarpeita?

Työterveyslaitos toteutti osana hanketta kyselyn, jossa kartoitettiin työpaikkojen toimijoiden kokemuksia opiskelijoiden ja oppisopimuskoulutettavien ohjaamisesta uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa sekä työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kysely oli avoinna 17.9.–31.10.2018. Tavoitteena oli hankkia tietoa työpaikalla tapahtuvan ohjauksen sekä työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyön kehittämiseksi. Tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina.


Kysely on suljettu! Tuloksia luvassa myöhemmin.