Ammattitaitoa yhdessä mukana Sitran Onni Oppia, ilo osata! -tapahtumassa 17.6.2019

20.6.2019


Onni oppia, ilo osata! -tilaisuudessa keskustelimme ständillä kävijöiden kanssa siitä, miten koko työyhteisöllä olisi hyvä olla vahvempi rooli opiskelijoiden ohjaamisessa.

Työpaikkojen kyky ohjata ja tukea opiskelijaa on ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden kannalta keskeisessä roolissa, mikäli reformin ajatusten mukaisesti työpaikalla oppiminen todella lisääntyy.

TSL:n hankekeskuksen päällikkö Mervi Ylitalo nosti paneelikeskustelussa esiin, että oppivaan työelämään liittyy vahvasti myös toimiva ja tiivis yhteistyö oppilaitosten kanssa.

Työterveyslaitos selvitti syksyllä yhteistyön nykytilaa työpaikoilla. Alle 20 % vastaajista koki, että opettaja on riittävästi työpaikoilla ohjaamassa. Sama ongelma näkyy myös ammatillisille opettajille suunnatun kyselyn tuloksissa. Tavoitteet työelämäyhteistyön lisääntymisestä eivät ainakaan vielä näy opettajan työssä. Opettajakyselyn toteutuksesta vastasi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

>> Tutustu kyselyiden tuloksiin