Reformin tavoitteet eivät toteudu ammatillisen koulutuksen arjessa – OAJ:n kysely julkaistu

29.3.2019 klo 10:45


Ammatillisen koulutusuudistuksen eli reformin tavoitteet eivät vielä toteudu oppilaitosten arjessa, ilmenee laajan opettajakyselyn tuloksista. Esimerkiksi opetuksen resurssoinnissa on suuria eroja. Viiden toimijan yhteiseen kyselyyn vastasi 1500 ammatillista opettajaa.

Keväällä 2019 toteutetun kyselyn tulokset olivat ensimmäisen kerran esillä OAJ:n Ammatti ja sivistys -seminaarissa 29.3. Kyselyn toteutti OAJ yhteistyössä TSL:n, SAKKI ry:n, Opetushallituksen Zoomi-koordinaatiohankkeen ja Kiipulan ammattiopiston kanssa. 

"Reformin perusideana oli, että opiskelijat oppivat yhä enemmän työpaikoilla oppilaitoksen sijaan. Yhteistyö oppilaitoksen ja työpaikkojen välillä näyttää kuitenkin ontuvan. Kyselyyn vastanneista opettajista 60 prosenttia kertoi, etteivät he pysty riittävän usein käymään työpaikalla ohjaamassa opiskelijaa. Vain alle puolet opettajista katsoi, että heillä on riittävästi tilaisuuksia keskustella työpaikkaohjaajien kanssa."

Lue tiedotteesta kyselyn keskeiset tulokset ja organisaatioiden linjaukset niiden pohjalta.