Ammattitaitoa yhdessä -hanke

tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, ay-aktiiveille, työnantajan edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee vahvasti hankkeen toteutusta. 

>> Lue lisää

Rahoittajat


 

Uutisia

Ilmoittaudu maksuttomaan Työyhteisö ohjaa -koulutukseen

16.9.2019
Luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työpaikkaohjaajille suunnatussa koulutuksessa pureudutaan siihen, miten toteuttaa laadukasta ammattiin opiskelua työpaikalla.

OAJ: Ammatillisen koulutuksen ja yritysten yhteistyössä isoja ongelmia

16.9.2019
Yhteistyössä toteutetun opettajakyselyn tulokset julkistetaan ti 17.9.2019.

Artikkelimme julkaistu Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa

8.8.2019
Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 2/2019 on julkaistu artikkeli Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta. Aineistona on syksyllä 2018 kerätty kyselyaineisto.

Ammattitaitoa yhdessä mukana Sitran Onni Oppia, ilo osata! -tapahtumassa 17.6.2019

20.6.2019
Onni oppia, ilo osata! -tilaisuudessa keskustelimme ständillä kävijöiden kanssa siitä, miten koko työyhteisöllä olisi hyvä olla vahvempi rooli opiskelijoiden ohjaamisessa.

Parhaita osaajia työelämään Satakunnassa -työelämäfoorumi Porissa ti 10.9.2019

7.6.2019
Puheenvuoroja ja työpajoja työelämän ja oppilaitoksen välisen yhteistyön leikkaupisteistä

Seuraa toimintaamme