Ammattitaitoa yhdessä -hanke

tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, ay-aktiiveille, työnantajan edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee vahvasti hankkeen toteutusta. 

>> Lue lisää

Rahoittajat


 

Uutisia

Tietoa, keskustelua ja yhteistyötä – tervetuloa työelämäfoorumiin

22.3.2019
Työelämäfoorumit yhteistyössä Parasta osaamista -verkostohankkeen kanssa taas keväällä 2019! Osallistu tilaisuuteen Helsingissä, Joensuussa, Porissa ja Torniossa.

Miten työpaikallani tulisi toteuttaa ammatillista koulutusta? – osallistu koulutukseen

22.3.2019
TSL järjestää yhteistyössä JHL:n, PAMin, Teollisuusliiton, SAK:n ja Kiipulan ammattiopiston kanssa luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työpaikkaohjaajille tarkoitetun maksuttoman koulutuspäivän, jonka aikana käsitellään ammatillisen uudistuksen lainmukaista toteutusta ja työyhteisön tukemista.

Ammattitaitoa yhdessä -työpaikkakyselyn tulokset julkaistu

22.3.2019
Syksyllä 2018 toteutettuun kyselyyn tuli yhteensä 501 vastausta työpaikoilta. Vastaajat kaipaavat työpaikoille lisää osaamista ja resursseja opiskelijoiden ohjaamiseen. Myös yhteistyö työpaikkojen ja oppilaitosten välillä vaatii kehittämistä.

Seuraa toimintaamme