Ammattitaitoa yhdessä -hanke

tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, ay-aktiiveille, työnantajan edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee vahvasti hankkeen toteutusta. 

>> Lue lisää

Rahoittajat


 

Uutisia

Aikamerkki: Tulevaisuuden tekijöihin kannattaa satsata

24.1.2020
Ammatillinen koulutus uudistui kaksi vuotta sitten ja tavoitteena on, että oppiminen siirtyisi yhä enemmän työpaikoille. Työpaikoilla on kuitenkin ollut epäselvyyttä niiden roolista.

Tilaa materiaaleja työpaikkaohjauksen tueksi

20.1.2020
Tunnetaanko työpaikalla työelämässä oppimiseen liittyvät säädökset ja käytännöt? Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -opas tarjoaa työpaikalle tukea, jotta oppiminen olisi sujuvaa, tavoitteellista ja lainmukaista. 

Aikamerkki: Uusi ammatillinen koulutus on hyvässä nosteessa

17.1.2020
Hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru kirjoittaa Näkökulma-tekstissä ammatillisen koulutuksen tilasta.

Tiedote: Ratkaisuja opiskelijan ohjaamisen haasteisiin työpaikalla

17.1.2020
TSL julkaisee 21.1.2020 työpaikkaohjaajien ja henkilöstön edustajien tueksi Ammattiin opiskelevien ohjaaminen työpaikalla -oppaan.

Ilmoittaudu Työelämässä tarvitaan kaikkia -työelämäfoorumiin Hämeenlinnassa ti 17.3.2020

20.12.2019
Tule kuulemaan opiskelijoiden työpaikkaohjaamisesta ja työllistämisestä. Keskustelemme myös opiskelijoiden uraohjauksesta ja ohjaus- ja tukimuodoista, joita on tarjolla työllistymisen tueksi.

Seuraa toimintaamme