Ammattitaitoa yhdessä -hanke

tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke on suunnattu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille, ay-aktiiveille, työnantajan edustajille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee vahvasti hankkeen toteutusta. 

>> Lue lisää

Rahoittajat


 

Uutisia

Miten työpaikan resurssit riittävät ohjaamiseen?

25.4.2019
Lue Motiivi-lehden juttu Työntekijästä opettajaksi.

Lue Aikamerkin kolmiosainen juttusarja ammatillisesta koulutuksesta

24.4.2019
Sarjassa taustoitetaan uutta ammatillista koulutusta ja tukea tarvitsevien nuorten tilannetta, esitellään Työterveyslaitoksen työpaikkakyselyn tuloksia ja käsitellään ohjaamisen sekä työpaikan ja oppilaitoksen välisen yhteistyön sujuvuutta ja viimeisenä nostetaan esiin OAJ:n opettajakyselyn tuloksia ja kokemuksia Omniasta.

Opot puuttuvat ammatillisesta oppilaitoksesta

16.4.2019
Ammattitaitoa yhdessä -hankepäällikön ja SAK:n yhteiskirjoitus julkaistiin Turun Sanomissa.

Opettajakyselyn tulokset ammatillisten erityisoppilaitosten näkökulmasta

16.4.2019
Lue yhteenveto ammatillisissa erityisoppilaitoksissa työskentelevien opettajien vastauksista.

Miten erityinen tuki toteutuu työpaikalla oppiessa?

8.4.2019
Työterveyslaitoksen ja Kiipulan ammattiopiston yhteisbloggaus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta työpaikalla

Seuraa toimintaamme